# คู่มือแนะนำการใช้งาน ByteArk Firework

WARNING

ByteArk Firework ได้เข้าสู่สถาณะหยุดการพัฒนา (End of Development) และหยุดให้บริการแล้ว (End of Service)

ByteArk Firework คือระบบส่งโฆษณาและคอนเทนต์ดีๆ ถึงผู้ที่กำลังรับชมการถ่ายทอดสดของคุณ ผ่านโปรโตคอลโฆษณายอดนิยมอย่าง Digital Video Ad Serving Template (VAST) โดยสามารถเลือกส่งเมื่อไรก็ได้ตามต้องการ ไม่จำเป็นต้องกำหนดเวลาไว้ล่วงหน้า

คุณสามารถนำ ByteArk Firework ไปประยุกต์ใช้งานได้หลายรูปแบบ เช่น

  • การแสดงโฆษณาคั่นระหว่างการถ่ายทอดสด
  • การแสดงโฆษณาเฉพาะผู้ชมโทรทัศน์ออนไลน์ แทนโฆษณาในโทรทัศน์ตามปกตื
  • การแสดงแบนเนอร์สินค้าหรือข้อมูลที่น่าสนใจ ประกอบคอนเทนต์ที่กำลังถ่ายทอดสดอยู่

# Firework ทำงานอย่างไร

ในการใช้งานครั้งแรก ผู้ดูแลระบบจะต้องเพิ่มแชนแนลใหม่ จากนั้นนำโค้ดจากแชนแนลที่ได้ ไปติดตั้งที่ Video Player บนเว็บไซต์และแอพลิเคชันของคุณ

สำหรับผู้ส่งโฆษณา สามารถเพิ่มโฆษณาที่ต้องการแสดงเตรียมไว้ก่อน จากนั้น เลือกส่งโฆษณาไปยังแชนแนลที่ต้องการ ผู้ชมทุกคนที่กำลังรับชมผ่าน Video Player ของแชนแนลนั้นๆ ก็จะได้รับชมโฆษณาที่เลือกไว้ทันที