# คู่มือแนะนำการใช้งาน ByteArk Fleet (Streaming)

ByteArk Fleet Streaming จะช่วยให้คุณเผยแพร่ Live Streaming ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่าน CDN Node ทั่วโลก รองรับปริมาณการรับชมจำนวนมากได้

ทั้งนี้คุณสามารถใช้งานได้ ไม่ว่าจะด้วยวิธีการส่งสตรีม RTMP มาหาเรา เพื่อให้เราทำงานแปลงฟอร์แมตให้อยู่ในรูปแบบที่เหมาะสมก่อนเผยแพร่ (Encoding) หรือจะแปลงฟอร์แมตมาก่อนก็ได้

# เริ่มต้นใช้งาน

สำหรับการใช้งานทั่วไป เราแนะนำให้เริ่มอ่านจาก เริ่มใช้งาน ในหน้าถัดไป

เริ่มต้นเซ็ตอัพและส่งสัญญาณสตรีม →

เริ่มต้นเซ็ตอัพและส่งสัญญาณสตรีมเพื่อถ่ายทอด Live Streaming