# คู่มือแนะนำการใช้งาน ByteArk Lighthouse

ByteArk Lighthouse จะช่วยคุณในการเก็บสถิติการรับชมจากทางฝั่ง Client-side โดยตรง ซึ่งจะทำให้ได้พฤติกรรมที่ละเอียดขึ้น และสามารถพัฒนาประสบการณ์รับชมของผู้ชม ให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุดได้