# เริ่มต้นใช้งาน ByteArk Lighthouse

ByteArk Lighthouse ถูกออกแบบมาให้ง่ายต่อการติดตั้งและใช้งานกับ video player ต่างๆ เช่น JWPlayer (opens new window), Video.js (opens new window), ExoPlayer (opens new window), AVPlayer (opens new window) และ ByteArk Player เพื่อติดตามและวัดผล ประสบการณ์การรับชมวิดีโอจากผู้ชมโดยตรง (client-side experience)

# รายละเอียดของข้อมูล Analytic

# การติดตั้ง ByteArk Lighthouse Plugin

# การติดตั้ง ByteArk Lighthouse Native SDK