# คู่มือแนะนำการใช้งาน ByteArk Player V2

ByteArk Player คือตัวเล่นวิดีโอ (Video player) บนเว็บเบราว์เซอร์ที่รองรับ HTML5

ผู้ใช้บริการของ ByteArk สามารถนำวิดีโอที่อยู่ในระบบของ ByteArk มาเผยแพร่โดยใช้ ByteArk Player ได้ ไม่ว่าจะเป็น:

  • วิดีโอแบบถ่ายทอดสด (Live) หรือ VOD ที่เผยแพร่ผ่าน CDN โดย ByteArk Fleet
  • วิดีโอ VOD ที่ประมวลผลผ่าน ByteArk Qoder และเก็บไว้บน ByteArk S3
  • วิดีโอบน ByteArk S3 ที่ผู้ใช้อัปโหลดเอง

# คุณสมบัติเบื้องต้นของ ByteArk Player

ByteArk Player คือตัวเล่นวิดีโอที่พัฒนาโดยมีพื้นฐานจาก Video.js version 7 โดยมีการปรับแต่งหน้าตา และฟังก์ชันพื้นฐานต่างๆ ให้ง่ายและเหมาะสมสำหรับการใช้งานลูกค้าทั่วไป

  • สามารถเล่นวิดีโอแบบถ่ายทอดสด (Live) หรือ VOD ผ่านเว็บบราวเซอร์ที่รองรับ HTML5
  • สามารถเล่นวิดีโอแบบ MP4 (Progressive Download) และเล่นวิดีโอแบบ HLS (Http Live Streaming) ได้ทันที
  • สามารถแสดงผลโฆษณาโดยใช้ Google Interactive Media Ads SDK (Google IMA SDK for HTML5) (opens new window)
  • รองรับการแสดงผลโฆษณาตามมาตรฐานของ Video Ad Serving Template (VAST) (opens new window)
  • รองรับการเก็บสถิติการรับชมวิดีโอ (VOD) ผ่านทางระบบ ByteArk Lighthouse
  • รองรับการแสดงผลแบบ responsive เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานในหลายขนาดหน้าจอ
  • ปรับความละเอียดของวิดีโออัตโนมัติตามความเร็วของอินเทอร์เน็ตที่ใช้งาน (Adaptive Bitrate Streaming) หรือ ผู้ใช้สามารถเลือกความละเอียดเองได้ (ยกเว้นบน iOS ไม่สามารถเลือกปรับความละเอียดเองได้)

# รองรับการทำงานบน Desktop Browser

BROWSER VERSION
Google Chrome 58 หรือสูงกว่า
Mozilla Firefox 52 หรือสูงกว่า
Safari 14 หรือสูงกว่า
Microsoft Edge 14 หรือสูงกว่า

# รองรับการทำงานบน Mobile Browser

BROWSER VERSION
Mobile Safari iOS 12 หรือสูงกว่า
Google Chrome for Android 58 หรือสูงกว่า
Facebook Messenger In-App Browser iOS และ Android
LINE In-App Browser iOS และ Android
Samsung Internet Browser 6.4 หรือสูงกว่า