# เริ่มต้นใช้งาน ByteArk Lighthouse BI Tool (Beta)

# เข้าสู่ระบบ ByteArk Lighthouse BI Tool

เริ่มต้นใช้งาน ByteArk Lighthouse BI Tool ได้โดยการเข้าผ่าน Link ข้างต้นดังนี้

ByteArk Lighthouse Beta : https://byteark.lighthouse.poring.arkcube.com/login/ (opens new window)

ระบบจะนำท่านเข้าสู่การเข้าสู่ระบบ ByteArk Lighthouse BI Tool

โดยท่านสามารถ Login เข้าสู่ระบบได้โดยการใช้ Credential ที่ได้รับจากทางทีม ByteArk

เมื่อเข้าสู่ระบบสำเร็จระบบจะพาท่านเข้าสู่หน้า Home ของ ByteArk Lighthouse BI Tool


# การใช้งาน BI Tool

# การ Navigate ระหว่าง Section

ท่านสามารถ Navigate ระหว่าง Section ได้ผ่าน Navigation Bar ทางด้านบนของหน้า โดยสามารถ Navigate ไปยัง Section

 • Dashboards - รวม Dashboard ทั้งหมดใน Workspace

 • Charts - รวม Chart ทั้งหมดใน Workspace

 • Datasets

 • SQL - เข้าสู่ Function SQL Query โดยสามารถ Query และ Export ข้อมูลจาก Datasource โดยตรงได้ใน Section นี้


# การสร้างและใช้งาน Dashboard และ Charts

คำอธิบาย

Dashboard - หน้า Report สำหรับรวม Visualization ต่างๆที่สามารถใช้แสดงผลข้อมูล

Chart - Visualization สำหรับแสดงผลข้อมูลที่ได้ประมวลผลมาแล้ว

วิธีการใช้งาน

 1. เข้าสู่ Section Dashboard

 1. กดที่ปุ่ม + Dashboard ทางด้านขวาบน เพื่อสร้าง Dashboard ใหม่
 2. จากนั้นระบบจะนำท่านเข้าสู่หน้า Dashboard ใหม่ที่ถูกสร้างขึ้น

 1. ท่านสามารถปรับเปลี่ยนชื่อของ Dashboard ได้โดยการ Click ที่ชื่อ Dashboard เพื่อ Edit ชื่อของ Dashboard
 2. สามารถลาก Dashboard ที่เคยสร้างจาก List ทางด้านขวามือ มาลากในหน้า Dashboard ตรงกลาง เพื่อแสดงผล Chart ได้

 • โดยในการจัด Layout ของ Dashboard ที่ต้องการ ท่านสามารถปรับขนาดของ Chart ได้โดยการลากบริเวณขอบของ Chart หรือ หากต้องการใช้ Layout Element ต่างๆ สามารถเลือก Tab LAYOUT ELEMENT และ เลือก UI Element ที่ต้องการมาใช้ใน Dashboard ได้
 • สามารถเปลี่ยนชื่อของ Chart ได้
 1. เมื่อเสร็จสิ้นสามารถกด ที่ปุ่ม Save เพื่อบันทึกการแก้ไข Dashboard ได้
 2. สำหรับการสร้าง Visualization ใหม่ สามารถกดที่ปุ่ม Create new chart เพื่อเริ่มต้นกระบวนการสร้าง Chart
 3. โดยระบบจะนำท่านเข้าสู่หน้าการเลือก Visualization Tool ที่จะใช้ และ Dataset ที่ต้องการใช้

 • โดยท่านสามารถเลือก Dataset ที่ต้องการใช้ และ Chart Type ที่ต้องการได้ จากนั้นกดไปยังปุ่ม Create Chart ระบบจะนำท่านเข้าสู่หน้าการสร้าง Chart
 1. กระบวนการสร้าง Chart

 • ในการสร้าง Chart ในแต่ละประเภทของ Chart จะมีการแสดงผลที่ต่างกัน โดยจะมี Option ในการปรับแต่งที่ต่างกัน
  • โดยในการใช้งานเบื้องต้น จะทำงานโดยการ ปรับแต่ง Option ของ Chart ปรับแกนข้อมูลที่ต้องการแสดงผล และ Metric ที่ต้องการแสดงผล
  • จากนั้นกดที่ปุ่ม Create Chart เพื่อ Preview การแสดงผล
  • หากต้องการปรับ Option การแสดงผล UI สามาถปรับได้ที่ Tab Customize
  • เมื่อเสร็จแล้วสามารถตั้งชื่อ Chart และ กดที่ปุ่ม Save เพื่อบันทึกการสร้าง Chart
  • โดย Chart ที่สร้างจะถูกนำไปแสดงผลบน Dashboard เบื้องต้น

# การใช้งาน SQL Lab

 • ท่านสามารถใส่ SQL Query transaction ที่ต้องการ Execute ลงใน Editor
 • กดที่ปุ่ม Run เพื่อ Execute SQL Query
 • Result ของ Query จะถูกแสดงใน UI ด้านล่าง โดยหากต้องการ Export Result สามารถกดปุ่ม Download to CSV เพื่อนำ ผลการ Query ไปใช้ต่อ

# Dashboard มาตรฐานในระบบ ByteArk Lighthouse

# Platform Summary

ข้อมูลที่แสดงผล

 • สถิติภาพรวมการเล่นวิดีโอของ Platform ทางด้าน Engagement
  • Plays count
  • Minute Watch

# Platform Demographic

ข้อมูลที่แสดงผล

 • สถิติ Demographic ของ Platform ในด้าน
  • Network
  • Operating System
  • User Agent
  • Geographic

# Issues

ข้อมูลที่แสดงผล

 • ข้อมูล Error ที่เจอใน Platform โดยแยกตามประเภท
  • Ad
  • Network
  • Technical
  • Unidentify

# Playback Insight

ข้อมูลที่แสดงผล

 • เจาะรายละเอียด Playback โดยละเอียด โดยจะ Specify ในเฉพาะ 1 Playback
  • Playback Information
  • Device
  • Network
  • User Information
  • Events

# Platform Stability

ข้อมูลที่แสดงผล

 • สถิติเสถียรภาพของ Platform โดยอิงจากข้อมูล Quality of Experience
  • Playback Succession
   • ความสำเร็จของการเล่น Playback
  • Video Viewing Quality
   • คุณภาพการรับชมที่ User ได้รับ
  • Viewing Smoothness
   • ความลื่นไหลของการรับชมของผู้ชม
  • Video Startup
   • ความเร็วในการเริ่มเล่นวิดีโอ

# Video Performance

ข้อมูลที่แสดงผล

 • Performance ของวิดีโอ
  • ทางด้าน Engagement ต่างๆ

# Video Highlight

ข้อมูลที่แสดงผล

 • Highlight การรับชมของวิดีโอโดยอิงจากพฤติกรรมการรับชมของผู้ใช้
  • จุดที่ผู้ชมรับชมสูงสุด
  • จุดที่คน Pause สูงสุด
  • จุดที่คน Seek มากสุด

# Data Specification

Data Dictionary

# Lighthouse SDK Integration

Documentation

https://docs.byteark.com/th/lighthouse/ (opens new window)