# คู่มือแนะนำการใช้งาน ByteArk Fleet

# คอนเซปท์เบื้องต้น

การใช้งาน Web CDN คือการให้ผู้ใช้งานส่งรีเควสท์ผ่าน CDN Nodes ต่างๆ แทนการเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์ของคุณโดยตรง โดย CDN Nodes จะเป็นผู้่รับเควสท์จากผู้ใช้งาน ก่อนจะส่งต่อมาที่เซิร์ฟเวอร์ของคุณให้ ซึ่งจะเรียกกันว่า เซิร์ฟเวอร์ต้นทาง (Origin) ในบางกรณี CDN Nodes อาจตอบข้อมูลที่แคชไว้แล้วกลับไปหาผู้ใช้งานเลย โดยไม่จำเป็นต้องรีเควสท์เข้าไปที่เซิร์ฟเวอร์ต้นทาง

ในบางกรณี คุณสามารถใช้โดเมนของ CDN ได้โดยตรง เช่น การเรียกใช้งาน API หรือการเรียกใช้ Static files (เช่น รูปภาพและสคริปท์ต่างๆ) แต่ในกรณีที่จำเป็นต้องเจาะจงโดเมน เมื่อเซ็ตอัพเสร็จแล้ว จะต้องชี้โดเมนมาที่ CDN แทน เพื่อให้ผู้ใช้งานส่งรีเควสท์ผ่าน CDN ได้

# เริ่มต้นใช้งาน

สำหรับการใช้งานทั่วไป เราแนะนำให้เริ่มอ่านจาก เริ่มใช้งาน ในหน้าถัดไป

เริ่มต้นเซ็ตอัพ →

เริ่มเปิดใช้งาน Web CDN ใหม่

นอกจากนี้ เราได้รวบรวมวิธีการใช้งานบางรวดเร็ว สำหรับบางรูปแบบที่มีการใช้งานบ่อยๆ ไว้แล้ว:

ใช้ ByteArk Web CDN ลดภาระค่าใช้จ่าย Amazon S3 →

ใช้ ByteArk Web CDN ลดภาระค่าใช้จ่าย Amazon S3 ด้วยการให้ผู้ใช้ในประเทศเรียก Amazon S3 ผ่าน CDN