# วิธีการติดตั้ง ByteArk Lighthouse กับ ByteArk Player Version 2

สามารถดูวิธีการติดตั้ง ByteArk Lighthouse กับ ByteArk Player ได้ที่เอกสารของ ByteArk Player