# วิธีการติดตั้ง ByteArk Lighthouse กับ JWPlayer Version 8.x

# วิธีการติดตั้ง

 1. ใส่แท็กโหลดสคริปท์ของ ByteArk Lighthouse คู่กับแท็กโหลดสคริปท์ของ JWPlayer

  <script type="text/javascript" src="https://byteark-sdk.cdn.byteark.com/lighthouse/jwplayer/@latest/lighthouse-jwplayer-plugin.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="https://content.jwplatform.com/libraries/AbnQ478C.js"></script>
  
  1
  2
 2. ใช้โค้ดเซ็ตอัพ JWPlayer ตามปกติ แต่ให้สร้าง URL ของวิดีโอใหม่ ผ่านฟังก์ชัน ByteArkLighthouse.createMediaUrl แทน โดยส่งพารามิเตอร์เป็น URL ของวิดีโอเดิม

  <script>
  // JWPlayer Setup Code
  var player = jwplayer('video-player').setup({
   playlist: [
    {
     file: window.ByteArkLighthouse.createMediaUrl('//inox.qoder.byteark.com/video-objects/QObeO02cMYWl/playlist.m3u8'),
    },
   ],
   // All your remaining JWPlayer options
  })
  </script>
  
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
 3. เพิ่มฟังก์ชันคอลแบค onXhrOpen และใส่โค้ด injectXhr เพื่อเก็บสถิติการโหลดไฟล์วิดีโอ

  {
   file: window.ByteArkLighthouse.createMediaUrl('//inox.qoder.byteark.com/video-objects/QObeO02cMYWl/playlist.m3u8'),
   onXhrOpen: function(xhr, url) {
    window.ByteArkLighthouse.injectXhr(xhr, url)
   },
  },
  
  1
  2
  3
  4
  5
  6
 4. เพิ่มฟีลด์ bytearkLighthouse เพื่อส่งรายละเอียดต่างๆ ของวิดีโอ มาแสดงใน ByteArk Lighthouse

  {
   file: window.ByteArkLighthouse.createMediaUrl('//inox.qoder.byteark.com/video-objects/QObeO02cMYWl/playlist.m3u8'),
   onXhrOpen: function(xhr, url) {
    window.ByteArkLighthouse.injectXhr(xhr, url)
   },
   bytearkLighthouse: {
    videoId: 'QObeO02cMYWl',
    title: 'Big Buck Bunny',
    subtitle: 'sample video',
    coverImageUrl: '//qoder.byteark.com/images/video-frames/1/GU/cg/1GUcghrocmlz-large.jpg',
   },
  },
  
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12

  รายละเอียดของฟีลด์ข้อมูล

  Name Type Required Description
  videoId String Yes ไอดีของวิดีโอในระบบ ByteArk
  title String Yes ชื่อของวิดีโอ
  subtitle String No ชื่อตอน หรือรายละเอียดสั้นๆของวิดีโอ
  coverImageUrl String No URL ของรูปภาพปกของวิดีโอที่แสดงก่อนเริ่มเล่น
 5. เพิ่มสคริปท์เพื่อเซ็ตอัพ ByteArk Lighthouse หลังจากโค้ดเซ็ตอัพของ JWPlayer โดยระบุ

  • player ให้ส่ง player instance ของ JWPlayer ที่ได้จากข้อ 2
  • options ระบุดังนี้:
   • projectId ให้ระบุ project ID ที่ได้จากการสร้างในเว็บไซต์ ByteArk Lighthouse
  <script>
  window.ByteArkLighthouse.init(player, {
   projectId: 'YOUR_PROJECT_ID',
   debug: true,
  })
  </script>
  
  1
  2
  3
  4
  5
  6
 6. ทดลองเปิดเว็บเพจแล้วเปิด Developer console หากเห็นข้อความลักษณะนี้แปลว่าสามารถติดตั้งได้ถูกต้อง

  ...
  [LighthouseJWPlayerPlugin] Init lighthouse jwplayer plugin
  ...
  
  1
  2
  3
 7. นำออพชัน debug: true ออก

# ตัวอย่างเว็บเพจที่ติดตั้ง ByteArk Lighthouse กับ JWPlayer

<!doctype html>
<html>
<head>
 <meta charset="utf-8">
 <title>ByteArk Lighthouse for JWPlayer</title>
</head>
<body>
 <div id="video-player"></div>
 <script type="text/javascript" src="https://byteark-sdk.cdn.byteark.com/lighthouse/jwplayer/@latest/lighthouse-jwplayer-plugin.js"></script>
 <script type="text/javascript" src="https://content.jwplatform.com/libraries/AbnQ478C.js"></script>
 <script>
  var player = jwplayer('video-player').setup({
   playlist: [
    {
     file: window.ByteArkLighthouse.createMediaUrl('//inox.qoder.byteark.com/video-objects/QObeO02cMYWl/playlist.m3u8'),
     onXhrOpen: function(xhr, url) {
      window.ByteArkLighthouse.injectXhr(xhr, url)
     },
     bytearkLighthouse: {
      videoId: 'QObeO02cMYWl',
      title: 'Big Buck Bunny',
      subtitle: 'sample video',
      coverImageUrl: '//qoder.byteark.com/images/video-frames/1/GU/cg/1GUcghrocmlz-large.jpg',
     },
    },
   ],
   hlshtml: true,
   autostart: true,
   width: '640',
   aspectratio: '16:9',
   allowfullscreen: true
  })
  window.ByteArkLighthouse.init(player, {
   projectId: 'YOUR_PROJECT_ID'
  })
 </script>
</body>
</html>
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39