# เอกสารแนะนำการใช้งาน ByteArk Storage

ByteArk Storage ให้บริการพื้นที่เก็บไฟล์บนคลาวด์ เพื่อให้คุณจัดเก็บไฟล์ และนำ URL ของไฟล์ไปใช้ในเว็บหรือแอพลิเคชันของคุณได้ โดยคุณสามารถอัปโหลดไฟล์ และจัดการไฟล์ได้หลากหลายวิธีตามลักษณะการใช้งาน

# เริ่มต้นใช้งาน

สำหรับการใช้งานเบื้องต้น เราแนะนำให้เริ่มศึกษาจากหัวข้อ เริ่มต้นใช้งาน ในหน้าถัดไป

เริ่มต้นใช้งาน →

เริ่มต้นสร้าง Bucket สำหรับเก็บไฟล์และอัปโหลดไฟล์เพื่อใช้งาน

สำหรับนักพัฒนาที่คุ้นเคยกับการใช้ Storage ที่มี API แบบ S3-Compatible สามารถดูเอกสารในส่วน การพัฒนาระบบได้เลย

เริ่มต้นใช้งาน →

เริ่มต้นพัฒนาโปรแกรมเพื่ออัปโหลดไฟล์