# วิธีการอัปโหลดไฟล์

คุณสามารถอัปโหลด และจัดการไฟล์ใน Storage ได้หลากหลายวิธีตามความสะดวก และรูปแบบการใช้งาน ดังนี้

  • ผ่านทางเว็บไซต์ ByteArk Storage ที่ https://storage.byteark.com (opens new window)
  • ผ่านทาง Client Program ซึ่งทำงานคล้ายกับโปรแกรม FTP เช่น
  • ผ่านทาง Command line program บนระบบปฏิบัติการ Mac หรือ Linux ซึ่งจะเหมาะกับการนำเข้าไฟล์ทีละมากๆ
  • พัฒนาโปรแกรมเพื่อเชื่อมต่อกับ Storage โดยตรง