# พัฒนาโปรแกรมเพื่ออัปโหลดไฟล์จากเซิร์ฟเวอร์ ด้วย PHP

# ติดตั้งไลบรารีเพื่อจัดการ

composer require aws/aws-sdk-php
1

WARNING

เอกสารต่อไปนี้จะแนะนำการอัปโหลดด้วยไลบรารี aws-sdk-php เวอร์ชัน 3

# เริ่มสร้าง Client Instance เพื่อใช้ทำงาน

TIP

การเชื่อมต่อจะต้องใช้ Access key ซึ่งผู้ที่มีสิทธิ์จัดการ space จะสามารถสร้าง Access key ใหม่ได้

วิธีการสร้าง และจัดการ Access key →

# การดาวน์โหลดไฟล์

# การอัปโหลดไฟล์