# สิทธิ์การเข้าถึงไฟล์

ไฟล์แต่ละไฟล์จะมี "สิทธิ์การเข้าถึงไฟล์" ใช้ระบุว่าใครจะมีสิทธิ์เข้าถึงไฟล์ได้บ้าง หากมี URL เข้าถึงไฟล์นั้น

สิทธิ์การเข้าถึงไฟล์ที่มีให้เลือกมีดังนี้

# Only me (private)

  • เฉพาะเจ้าของ Space (และสมาชิกในทีม กรณีที่สเปซระบุสิทธิ์เป็น Team level) ที่สามารถเข้าถึงไฟล์ได้
  • สามารถสร้าง Signed URL เพื่อให้ผู้อื่นเข้าถึงได้ โดย URL จะไม่สามารถสร้างได้จากบุคคลอื่น และจะหมดอายุเองเมื่อถึงเวลาทีกำหนดไว้

ทุกคนที่มี URL จะสามารถเข้าถึงไฟล์ได้โดยตรงไปตลอด ตราบใดที่ไฟล์ยังมีสิทธิ์การเข้าถึงเป็น Anyone with the link (public-read)