# พัฒนาโปรแกรมเพื่ออัปโหลดไฟล์จากเซิร์ฟเวอร์

คุณสามารถพัฒนาโปรแกรม เพื่อดาวน์โหลด อัปโหลด สร้างลิงก์ และเรียกใช้ API อื่นๆ จาก server-side ได้

# เอกสารแนะนำสำหรับภาษาโปรแกรมต่างๆ

JavaScript (NodeJS) →

สร้างลิงก์ อัปโหลด ดาวน์โหลดไฟล์ด้วย NodeJS

PHP →

สร้างลิงก์ อัปโหลด ดาวน์โหลดไฟล์ด้วย PHP

Golang →

สร้างลิงก์ อัปโหลด ดาวน์โหลดไฟล์ด้วย Golang

หากต้องการคำแนะนำสำหรับภาษาอื่นๆ สามารถส่งอีเมลมาสอบถามได้ทาง support@byteark.com