# การสร้าง และจัดการ Access key ID และ Access key Secret

ในการใช้งาน ByteArk Storage ผ่านทางโปรแกรมอื่นๆ คุณจะไม่ได้ใช้ username และ password ของคุณ แต่จะต้องใช้ Access Key ซึ่งประกอบด้วยส่วนที่เป็น Access Key ID และ Access Key Secret (บางโปรแกรมจะเรียกว่า Secret Access Key) ในการเชื่อมต่อแทน

TIP

แต่ละสเปซ คุณจะสามารถสร้าง Access key เพื่อใช้จัดการดาวน์โหลด อัปโหลดไฟล์ สร้าง Signed URL สำหรับส่งให้ระบบอื่น หรือเรียก API อื่นๆ กับทุก bucket ภายในสเปซเดียวกันได้

# วิธีการสร้าง Access key ใหม่

คุณสามารถดูและจัดการ Access Key ID และ Access Key Secret ได้ดังนี้

 1. เข้าไปที่หน้าสเปซที่คุณต้องการสร้าง Access key แล้วกดปุ่ม Manage keys

 2. ในส่วนของ Space Access Keys ให้กดปุ่ม Generate New Key

 3. ระบุข้อมูลเกี่ยวกับ Access Key ดังนี้ เสร็จแล้วกดปุ่ม จากนั้นกดปุ่ม Generate Key:

  • Key Name: ชื่อของ Access Key (ใช้เพื่อระบุให้คุณจำได้ภายหลังว่าคีย์นี้จะถูกนำไปใช้ที่ไหน)
  • Scope: กำหนดว่าเมื่อเชื่อมต่อด้วย Access key นี้จะทำอะไรได้บ้าง
 4. คัดลอก Access Key ID และ Access Key Secret ไปใช้งานต่อไป

# Scope ของ Access key

เพื่อความปลอดภัย คุณสามารถจำกัดสโคป เพื่อให้โปรแกรม/ระบบที่เชื่อมต่อด้วย Access key นั้นๆ ทำงานได้เฉพาะกิจกรรมที่อนุญาตให้คนนั้น โดยเลือกสโคปได้ดังนี้

 • Read-Only: สามารถลิสต์ไฟล์และดาวน์โหลดไฟล์ได้เท่านั้น
 • Write-Only: สามารถอัปโหลดไฟล์ได้เท่านั้น
 • Read-Write: สามารถลิสต์ไฟล์ ดาวน์โหลด และอัปโหลดไฟล์ได้

# วิธีการถอด Access key ที่เลิกใช้แล้ว

เมื่อเลิกใช้ Access key หรือสงสัยว่า Access key ใดอาจถูกนำไปใช้โดยที่ไม่ได้รับอนูญาต เราแนะนำให้ลบ Access key ออก โดยมีวิธีการดังนี้

 1. เข้าไปที่หน้าสเปซที่คุณต้องการจัดการ Access key แล้วกดปุ่ม Manage keys
 2. กดที่เมนูสามจุด ด้านหลัง Access key ที่ต้องการ แล้วกดเมนู Delete