# เริ่มต้นใช้งาน ByteArk Storage

หลังจากมีแอคเคานท์และล็อกอินแล้ว เข้าไปที่ https://storage.byteark.com (opens new window)

# ขั้นตอนที่ 1 - สร้าง Space

เริ่มต้นด้วยการสร้าง Space โดยสเปซนี้ จะใช้ควบคุมว่าแอคเคานท์ใดบ้างในทีม ที่สามารถเข้ามาจัดการ bucket และไฟล์ในสเปซนี้ได้บ้าง

วิธีการสร้างสเปซใหม่ทำได้ดังนี้

  1. เข้าไปที่ https://storage.byteark.com
  2. กดปุ่ม New Space
  3. ระบุ Space Name: โดยตั้งชื่อสเปซที่ต้องการ
  4. เลือก Permission เพื่อระบุว่าจะให้แอคเคานท์ใดมีสิทธิ์จัดการสเปซได้บ้าง
    • Private: เฉพาะผู้สร้างสเปซเท่านั้นที่จะจัดการได้
    • Team Access: ทุกแอคเคานท์ในทีมของคุณจะสามารถจัดการได้

# ขั้นตอนที่ 2 - สร้าง Bucket

เริ่มต้นด้วยการสร้าง Bucket ซึ่งเป็นถังสำหรับเก็บไฟล์ โดยการระบุชื่อในช่อง Bucket Name แล้วกดปุ่ม Create

TIP

ไฟล์ที่อัปโหลดในถังจะสามารถเข้าถึงได้ผ่านทาง https://{bucket_name}.s3.byteark.com ดังนั้นชื่อถังจะมีได้เฉพาะตัวอักษรภาษาอังกฤษ ตัวเลขและสัญลักษณ์ - เท่านั้น

# ขั้นตอนที่ 3 - อัปโหลดไฟล์

กดเข้าไปใน Bucket ที่ได้สร้างขึ้น จากนั้นคลิกที่ปุ่ม Upload File เลือกไฟล์ที่ต้องการอัปโหลด จากนั้นรอให้ไฟล์อัปโหลดเสร็จสิ้น

TIP

นอกจากการอัปโหลดไฟล์ผ่านหน้าเว็บไซต์แล้ว สามารถจัดการไฟล์ผ่านโปรแกรมอื่นๆ หรือพัฒนาระบบเพื่อเชื่อมต่อกับ Storage ได้ด้วย

# ขั้นตอนที่ 3 - นำ URL ของไฟล์ไปใช้งาน

คลิกที่ปุ่มลิงก์ (ไอคอนโซ่) ท้ายไฟล์ที่ต้องการนำ URL ไปใช้งาน แล้วสามารถคัดลอก URL ไปใช้ได้เลย

การแจกจ่ายไฟล์ สามารถทำได้โดยการฝัง URL ที่อ้างถึงไฟล์ (Bucket และ Key) บนเว็บไซต์หรือแอพลิเคชั่น ซึ่งในการฝัง URL นั้นสามารถทำได้ 2 ทาง

# ขั้นตอนที่ 4 (Optional) - ปรับสถานะการเผยแพร่ไฟล์

เมื่ออัปโหลดไฟล์แล้วปกติไฟล์จะสามารถเข้าดูได้จากทุกคน (Public-Read) หากไม่ต้องการให้เข้าดูได้จากทุกคน สามารถปรับสถานะเป็นไฟล์ส่วนตัว (Private) ได้

เมื่อไฟล์เป็นส่วนตัวแล้ว จะไม่สามารถเข้าถึงได้จาก URL โดยตรง แต่จะเข้าถึงได้ผ่านวิธีการต่อไปนี้เท่านั้น

  • เข้าถึงผ่านโปรแกรม โดยใช้ Access Key ID และ Access Key
  • เข้าถึงผ่าน URL ที่มีการสร้าง Signed URL เพื่ออนุญาตให้เข้าถึงได้เป็นครั้งๆ ไป