# คู่มือการใช้งาน ByteArk Stream

ByteArk Stream คือระบบการแปลงวิดีโอให้เป็นฟอร์แมตที่สามารถเล่นได้บนเว็บและแอปพลิเคชัน รวมถึงการป้องกันคอนเทนต์ การตั้งค่าการอนุญาตให้รับชมภายในประเทศที่กำหนด รองรับการทำ Video on Demand streaming บนพื้นฐานของโปรโตคอล HTTP ได้แก่ HTTP progressive streaming HLS และ MPEG-DASH

หากคุณเริ่มใช้งาน ByteArk Stream เป็นครั้งแรก คุณสามารถเริ่มต้นจากการอัปโหลดวิดีโอ

สำหรับผู้ที่ยังใช้งาน ByteArk Qoder (หยุดให้บริการ)

คุณสามารถไปยังหน้าเอกสารการใช้งาน ByteArk Qoder ได้ที่นี่