# เปลี่ยนรหัสผ่าน

คุณสามารถเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านตัวเองได้ ด้วยวิธีการดังนี้

  1. เข้าสู่ระบบ ByteArk Account ที่ https://accounts.byteark.com (opens new window)
  2. กดที่ชื่อของคุณตรงมุมซ้ายล่าง > แก้ไขรหัสผ่าน
  3. ระบุรหัสผ่านปัจจุบันเพื่อเป็นการยืนยันตัวตนอีกครั้ง และกรอกรหัสผ่านใหม่ที่ต้องการใช้ให้ตรงกันทั้งสองช่อง แล้วกดปุ่ม เปลี่ยนรหัสผ่าน