# แก้ไขข้อมูลส่วนตัว

คุณสามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของตัวเองได้ โดยกดที่ชื่อของคุณตรงมุมซ้ายล่าง > เลือกแก้ไขโปรไฟล์

Suspending