# รายงานสรุปยอดการใช้งาน

รายการสรุปยอดการใช้งานของ ByteArk มีทั้งหมด 12 ประเภทดังนี้

# รายงานที่เกี่ยวกับค่าใช้บริการ

# รายงานสรุปยอดการใช้งาน CDN Data Transfer (รายวัน)

สรุปยอดการใช้งาน CDN Data Transfer ของแต่ละวันออกมาเป็นหน่วย GB

ตัวอย่างรายงาน

Date Total (GB)
01/04/2024 84.678
.... ....
31/04/2024 100.579
Total (GB) 1,251.801

# รายงานสรุปยอดการใช้งาน CDN Data Transfer แยกตาม service (รายเดือน)

สรุปยอดการใช้งาน CDN Data Transfer ของทั้งเดือนออกมาเป็นหน่วย GB แยกตามแต่ละ service

ตัวอย่างรายงาน

Service Total (GB)
xxxx.cdn.byteark.com 100.001
yyyy.cdn.byteark.com 1,151.800
Total (GB) 1,251.801

# รายงานสรุปยอดการใช้งานพื้นที่ Storage (รายวัน)

สรุปยอดค่าเฉลี่ยการใช้งานพื้นที่ Storage ของแต่ละวันออกมาเป็นหน่วย GB

ตัวอย่างรายงาน

Date Average (GB)
01/04/2024 300.000
.... ....
31/04/2024 450.000
Average (GB) 365.000

# รายงานสรุปยอดการใช้งานพื้นที่ Storage แยกตาม tiers (รายวัน)

สรุปยอดค่าเฉลี่ยการใช้งานพื้นที่ Storage ของแต่ละวันออกมาเป็นหน่วย GB แยกตามแต่ละ tiers

ตัวอย่างรายงาน

Date Average (GB) Storage_STANDARD (GB) Storage_NEARLINE (GB) Storage_ARCHIVE (GB)
01/04/2024 300.000 100.000 100.000 100.000
.... .... .... .... ....
31/04/2024 450.000 150.000 150.000 150.000
Average (GB) 365.000 125.000 120.000 120.000

# รายงานสรุปยอดการใช้งานพื้นที่ Storage แยกตาม bucket (รายเดือน)

สรุปยอดค่าเฉลี่ยการใช้งานพื้นที่ Storage ของทั้งเดือนมาเป็นหน่วย GB แยกตามแต่ละ bucket

ตัวอย่างรายงาน

Bucket Average (GB)
Bucket 1 300.000
Bucket 2 450.000
Average (GB) 750.000

# รายงานสรุปยอดการใช้งานพื้นที่ Storage แยกตาม tiers และbucket (รายเดือน)

สรุปยอดค่าเฉลี่ยการใช้งานพื้นที่ Storage ของทั้งเดือนมาเป็นหน่วย GB แยกตามแต่ละ tiers และbucket

ตัวอย่างรายงาน

Bucket Average (GB) Storage_STANDARD (GB) Storage_NEARLINE (GB) Storage_ARCHIVE (GB)
Bucket 1 300.000 100.000 100.000 100.000
Bucket 2 450.000 150.000 150.000 150.000
Average (GB) 750.000 250.000 250.000 250.000

# รายงานสรุปยอดการใช้งาน Vod Transcode แยกตามความละเอียด (รายวัน)

สรุปรวมระยะเวลาของวิดีโอทั้งหมดที่ถูกนำเข้ามาในระบบของแต่ละวันออกมาเป็นหน่วยนาที โดยแยกตามความละเอียดสูงสุดที่ได้ทำการประมวลผล

ตัวอย่างรายงาน

Date Total (Minutes) 1080P 720P 480P
01/04/2024 300 100 100 100
.... .... .... .... ....
31/04/2024 450 150 150 150
Total (Minutes) 5200 2500 1300 1400

# รายงานสรุปยอดการใช้งาน Vod Transcode แยกตามความละเอียด (รายเดือน)

สรุปรวมระยะเวลาของวิดีโอทั้งหมดที่ถูกนำเข้ามาในระบบของทั้งเดือนออกมาเป็นหน่วยนาที โดยแยกตามความละเอียดสูงสุดที่ได้ทำการประมวลผล

ตัวอย่างรายงาน

Resolution Total (Minutes)
1080P 100
720P 500
480P 350
Total (Minutes) 950

# รายงานที่เกี่ยวกับการใช้งาน VOD

# รายงานสรุปยอดการใช้งาน CDN Data Transfer แยกตามโปรเจกต์ ByteArk Stream (รายเดือน)

สรุปยอดการใช้งาน CDN Data Transfer ของทั้งเดือนออกมาเป็นหน่วย GB แยกตามแต่ละโปรเจกต์ ByteArk Stream

ตัวอย่างรายงาน

Project Total (GB)
Project A 1,200
Project B 1,300
Total 2,500

# รายงานสรุปภาพรวมการใช้งานพื้นที่ Storage แยกตามโปรเจกต์ ByteArk Stream (รายเดือน)

สรุปภาพรวมการใช้งานพื้นที่ Storage เป็นเปอร์เซนต์แยกตามแต่ละโปรเจกต์ ByteArk Stream

ตัวอย่างรายงาน

Project Percent
Project A 0.004%
Project B 99.996%
Total 100%

# รายงานสรุปยอดการใช้งาน Vod Transcode แยกตามโปรเจกต์ ByteArk Stream (รายเดือน)

สรุปรวมระยะเวลาของวิดีโอทั้งหมดที่ถูกนำเข้ามาในระบบของทั้งเดือนออกมาเป็นหน่วยนาที โดยแยกตามความละเอียดสูงสุดที่ได้ทำการประมวลผล และแยกตามโปรเจกต์ ByteArk Stream

ตัวอย่างรายงาน

Project Total (Minutes) 1080P 720P 480P
Project A 300 100 100 100
Project B 450 150 150 150
Total (Minutes) 750 250 250 250

# รายงานสรุปยอดจำนวนวิดีโอทั้งหมดแยกตามโปรเจกต์ ByteArk Stream (รายเดือน)

สรุปยอดจำนวนวิดีโอทั้งหมด ณ วันสุดท้ายของเดือนแยกตามแต่ละโปรเจกต์ ByteArk Stream

ตัวอย่างรายงาน

Project Video Count
Project A 120
Project B 250
Total 370