# ตรวจสอบค่าใช้บริการ

# สำหรับลูกค้าประเภท pre-paid (เติมเครดิต)

ผู้ดูแล Workspace สามารถตรวจสอบค่าใช้บริการระหว่างรอบบิล รวมถึงรายการเคลื่อนไหวของบัญชีได้ โดยไปที่เมนู ข้อมูลบัญชี > เครดิต

# สำหรับลูกค้าประเภท post-paid

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับค่าใช้บริการ คุณสามารถติดต่อเซลส์ที่ดูแลคุณอยู่ หรือแจ้งรายละเอียดมาที่ sales@byteark.com