# เชิญคนเข้าร่วม workspace (สำหรับผู้ดูแล)

ในการเพิ่มสมาชิกใหม่ สามารถทำได้โดยให้สมาชิกระดับ Manager ส่งคำเชิญให้คนที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกเพื่อเข้าร่วม Workspace

# วิธีส่งคำเชิญ (สำหรับผู้ดูแล)

หลังสมาชิกระดับ Manager ของ workspace เข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว

  1. ไปที่เมนู สมาชิก > กดปุ่ม เชิญสมาชิก
  2. กรอกอีเมลของคนที่ต้องการส่งคำเชิญ
  3. กดปุ่ม ส่งคำเชิญ

หลังส่งคำเชิญเรียบร้อย จะมีลิงก์คำเชิญส่งไปยังอีเมลของผู้ที่ถูกเชิญ โดยลิงก์ดังกล่าวจะมีอายุการใช้งาน 7 วัน หลังจากนั้นจะไม่สามารถยืนยันตัวตนผ่านลิงก์เดิมได้ ต้องกดสร้างคำเชิญใหม่

Note

ผู้ที่ถูกเชิญจะมีสถานะเป็น Unactivated และไม่สามารถใช้งานได้ จนกว่าจะกดลิงก์ตอบรับคำเชิญและกรอกข้อมูลสมัครสมาชิก Workspace จนสำเร็จ ดูวิธีตอบรับคำเชิญ

# วิธีสร้างลิงก์คำเชิญใหม่

หากผู้ที่ถูกเชิญไม่ได้รับอีเมล ลิงก์คำเชิญที่ได้รับหมดอายุ หรือลิงก์คำเชิญที่ได้รับไม่สามารถใช้งานได้

  1. ไปที่เมนู สมาชิก
  2. ไปยังสมาชิกที่ต้องการแก้ไขข้อมูล > กดเมนูเพิ่มเติม
  3. เลือก สร้างลิงก์คำเชิญใหม่
  4. กดคัดลอกลิงก์คำเชิญใหม่เพื่อนำไปใช้งานต่อ โดยลิงก์ที่ถูกสร้างใหม่สามารถใช้ได้เฉพาะผู้ที่มีอีเมลเดียวกับลิงก์คำเชิญเดิมเท่านั้น

Note

หากมีการสร้างลิงก์คำเชิญใหม่แล้ว ลิงก์คำเชิญเก่าจะไม่สามารถใช้งานได้อีก

# วิธียกเลิกคำเชิญ

หากต้องการยกเลิกคำเชิญ กรุณาติดต่อ support@byteark.com