# จัดการสิทธิ์สมาชิกใน Workspace

# แก้ไขสิทธ์ของสมาชิก

สมาชิกระดับ Workspace Admin และ Workspace Manager สามารถระบุหรือแก้ไขสิทธิ์ของสมาชิกใน Workspace ตนเองได้ โดยไปที่เมนูสมาชิกทีม > แก้ไขข้อมูลสมาชิกคนดังกล่าว > เลือกตำแหน่งที่ต้องการให้สิทธิ์

โดยมีทั้งหมดสองระดับด้วยกัน ได้แก่ Workspace Admin, Workspace Manager, Workspace User

# Workspace Admin

สมาชิกระดับ Workspace Admin สามารถจัดการบัญชี จัดการสมาชิกใน Workspace, เติมเครดิต. เปลี่ยนแปลง ที่อยู่ในการออกใบเสร็จ / ใบกำกับภาษี, ใช้งานรวมถึงตั้งค่าเซอร์วิสต่าง ๆ ของ ByteArk ได้ และได้สิทธิ์จัดการโปรเจกต์ ByteArk Stream ได้ทุกโปรเจกต์ (ภายใน Workspace สามารถมี Admin ได้หลายคน)

# Workspace Manager

สมาชิกระดับ Workspace Manager สามารถจัดการบัญชี จัดการสมาชิกใน Workspace ที่มีระดับเทียบเท่าหรือต่ำกว่า Workspace Manager, เติมเครดิต, เปลี่ยนแปลง ที่อยู่ในการออกใบเสร็จ / ใบกำกับภาษี และใช้งานรวมถึงตั้งค่าเซอร์วิสต่าง ๆ ของ ByteArk ได้ และใช้งานรวมถึงตั้งค่าเซอร์วิสต่าง ๆ ของ ByteArk ได้ (ภายใน Workspace สามารถมี Manager ได้หลายคน)

# Workspace User

สมาชิกระดับ User สามารถดูสถิตการใช้งานและใช้งานเซอร์วิสต่าง ๆ ของ ByteArk ได้

หากคุณต้องการสร้างสมาชิกใน Workspace ที่ให้เข้ามาใช้งานเซอร์วิสต่าง ๆ เช่น อัปโหลดและจัดการคอนเทนต์ สร้าง Live จัดเก็บไฟล์ ดูสถิติการใช้งาน โดยไม่ต้องการให้เห็นค่าใช้บริการหรือจัดการเกี่ยวกับเครดิต แนะนำให้เลือกสิทธิ์สมาชิกเป็น User

# ตารางเปรียบเทียบสิทธิ์ของสมาชิก

สิทธิ์ Admin Manager User
ดูสถิติการใช้งาน
ใช้งานเซอร์วิสอื่น ๆ ของ ByteArk ได้
ตรวจสอบค่าใช้บริการ
เติมเครดิต
เปลี่ยนแปลง ที่อยู่ในการออกใบเสร็จ / ใบกำกับภาษี
จัดการสมาชิกใน Workspace ระดับ admin
จัดการสมาชิกใน Workspace ระดับ manager
จัดการสมาชิกใน Workspace ระดับ user
เชิญสมาชิกเข้า workspace
จัดการโปรเจกต์ ByteArk Stream ได้ทุกโปรเจกต์