# ระงับการเข้าใช้ของสมาชิก

สมาชิกระดับ Manager สามารถระงับการเข้าใช้ของสมาชิกได้

ซึ่งการระงับการเข้าใช้มีผลทำให้สมาชิกคนดังกล่าวไม่สามารถล็อกอินเข้าสู่เซอร์วิสใดๆของ ByteArk ได้ แต่ไม่ส่งผลกับการทำงานของเซอร์วิสที่สมาชิกคนนั้นได้สร้างไว้ และไม่มีผลย้อนหลังกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นไปแล้ว

# วิธีระงับการเข้าใช้ของสมาชิกในทีม

หลังสมาชิกระดับ Manager เข้าสู่ระบบบัญชีผู้ใช้ของ ByteArk เรียบร้อยแล้ว

  1. เลือกเมนูสมาชิกทีม > แก้ไขข้อมูลสมาชิกคนดังกล่าว โดยกดที่ปุ่ม
  2. กดเมนู ระงับการใช้งานสมาชิก

Suspending