# คำถามที่พบบ่อย

# สมัครสมาชิก Workspace อย่างไร

สามารถแจ้งผู้ดูแล Workspace ของคุณให้เชิญคุณเข้าร่วม Workspace ได้

# ผู้ดูแล Workspace ของฉันคือใคร

ผู้ดูแล Workspace คือสมาชิกระดับ Manager ทุกคน

# เพิ่ม Workspace ได้หรือไม่

ในกรณีที่คุณต้องการเพิ่ม Workspace เพื่อใช้จัดการงานที่แยกส่วนกันหรือต้องการแยกค่าใช้จ่ายชัดเจน คุณสามารถสมัครใช้งาน ByteArk เพื่อสร้าง Workspace ขึ้นมาใหม่สำหรับโปรเจกต์นั้น ๆ ได้

แต่โปรดระวังว่าคุณจะไม่สามารถแชร์ไฟล์หรือข้อมูลระหว่าง Workspace ในระบบ

ดูวิธีสมัครใช้งาน ByteArk