# สถานะของสมาชิก

# สมาชิกที่มีสถานะเป็น Unactivated

คือผู้ที่ได้รับอีเมลคำเชิญ แต่ยังไม่ได้สมัครสมาชิก Workspace ให้เสร็จสิ้น และไม่สามารถเข้าใช้งานได้จนกว่าจะสมัครสมาชิกสำเร็จ

# สมาชิกที่มีสถานะเป็น Activated

คือสมาชิกของ Workspace ที่มีสิทธิ์เข้าถึงการใช้งานตามระดับสมาชิกที่ตนเองเป็นอยู่

# สมาชิกที่มีสถานะเป็น Suspended

คือสมาชิกของ Workspace ที่ถูกระงับการใช้งาน และไม่สามารถล็อกอินเข้าสู่เซอร์วิสใดๆของ ByteArk ได้